Προγραμμα προπονήσεων για τις γιορτές

24 Δεκεμβρίου   25 Δεκεμβρίου     26 Δεκεμβρίου   27 Δεκεμβρίου

 11.00

12.00

Καυτατζόγλειο

 28 Δεκεμβρίου  

14.00 Καυτατζόγλειο

14.00 ΚΟΛΥΜΠΙ

 29 Δεκεμβρίου  

14.00 Καυτατζόγλειο

14.00 ΚΟΛΥΜΠΙ

 30 Δεκεμβρίου  

14.00 Καυτατζόγλειο

14.00 ΚΟΛΥΜΠΙ

 

 31 Δεκεμβρίου    1 Ιανουαρίου    2 Ιανουαρίου  3 Ιανουαρίου  

12.00 Καυτατζόγλειο

 4 Ιανουαρίου

14.00 Καυτατζόγλειο

14.00 ΚΟΛΥΜΠΙ

 5 Ιανουαρίου

 14.00 Καυταζόγλειο

 

 6 Ιανουαρίου    7 Ιανουαρίου