Απρίλιος 12, 2019

Daily Archives

  • Νέες έδρες Τ.Ε.Φ.Α.Α.

    Σύμφωνα με το νέο Σχέδιο Νόμου για την εκπαίδευση που προωθήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, μεταξύ των άλλων αλλαγών, συγχωνεύσεων, καταργήσεων ή μεταφορών σχολών ανά την επικράτεια ανακοινώθηκε και η ίδρυση δύο καινούριων Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Τα δύο νέα αυτά τμήματα θα είναι στο Μεσογειακό́ Πανεπιστήμιο Κρήτης με έδρα τον Άγιο Νικόλαο […]