Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νέου Ενιαίου Λυκείου

Σε εφημερίδα της Κυβερνήσεως ανακοινώθηκε το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για όλες τις τάξης του Νέου Ενιαίου Λυκείου. Στους παρακάτω πίνακες θα βρείτε αναλυτικά τη λίστα μαθημάτων για κάθε τάξη και προσανατολισμό, καθώς επίσης και το αντίστοιχο ΦΕΚ για παραπάνω πληροφορίες.

Α’ Λυκείου

ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ
Μαθηματικά ΦΕΚ 162/Β
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία ΦΕΚ 156/Β
Καλλιτεχνική Παιδεία ΦΕΚ155/Β
Βιολογία ΦΕΚ154/Β
Φυσική ΦΕΚ184Β/2015
Χημεία ΦΕΚ183Β/2015
Θρησκευτικά ΦΕΚ182Β2015
Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός ΦΕΚ185Β/2015
Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων ΦΕΚ186Β/2015
Φυσική Αγωγή ΦΕΚ197Β/2015
Ιστορία ΦΕΚ181Β/2015

 

Β’ Λυκείου

ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ
Μαθηματικά ΦΕΚ 162/Β
Αρχαία Ελληνκή Γλώσσα και Γραμματεία ΦΕΚ 156/Β
Φυσική ΦΕΚ184Β/2015
Θρησκευτικά ΦΕΚ182Β2015
Βιολογία ΦΕΚ154/Β
Χημεία ΦΕΚ183Β/2015
Ιστορία ΦΕΚ181Β/2015
Φυσική Αγωγή ΦΕΚ197Β/2015

 

Β’ Λυκείου Προσανατολισμού

ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ
Μαθηματικά ΦΕΚ 162/Β
Φυσική Προσανατολισμού ΦΕΚ184Β/2015
Αρχαία Ομάδας Προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών ΦΕΚ 156/Β

 

Γ’ Λυκείου

ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ
Θρησκευτικά ΦΕΚ182Β/2015
Φυσική Αγωγή ΦΕΚ197Β/2015
Ιστορία ΦΕΚ181Β/2015

 

Προσανατολισμού Ανθρωπριστικών

ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ
Αρχαία  Ομάδας Προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών ΦΕΚ 156/Β
Ιστορία Προσανατολισμού ΦΕΚ181Β/2015
Λατινικά

 

Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης Υγείας

ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ
Βιολογία Προσανατολισμού θετικών σπουδών ΦΕΚ154/Β
Φυσική Προσανατολισμού ΦΕΚ184Β/2015
Χημεία Προσανατολισμού ΦΕΚ183Β/2015

 

Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών

 

ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ
Μαθηματικά Θετικών Σπουδών ΦΕΚ 162/Β
Πληροφορική Προσανατολισμού ΦΕΚ189Β/2015
Χημεία Προσανατολισμού ΦΕΚ183Β/2015
Φυσική Προσανατολισμού ΦΕΚ184Β/2015

 

Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης Οικονομικών−Πολιτικών−Κοινωνικών

ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ  ΦΕΚ
Αρχές Οικονομικής Επιστήμης. Ομάδα Προσανατολισμού Οικονομικών-Πολιτικών-Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Επιστημών ΦΕΚ 153/Β
«Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής» ΦΕΚ 162/Β
«Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών». Οικονομικών − Πολιτικών − Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών ΦΕΚ 157Β/2015

 

Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευση Παιδαγωγικών Σπουδών

ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ  ΦΕΚ
Ιστορία Προσανατολισμού ΦΕΚ181Β/2015
«Αρχές Φυσικών Επιστημών».Ομάδα προσανατολισμού Οικονομικών−Πολιτικών−Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών Γενικού Λυκείου ΦΕΚ180Β/2015
«Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής» ΦΕΚ 162/Β

 

Ειδικά Μαθήματα

ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ  ΦΕΚ
Ελεύθερος και Γραμμικό Σχέδιο- Ειδικά Μαθήματα ΦΕΚ188Β/2015

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση