Το Λιμενικό Σώμα και επίσημα στα Μηχανογραφικά

Με έγγραφο που εστάλει από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στις Σχολίκες μονάδες ανακοινώθηκε μάζι με σειρά άλλων αλλαγων, η εισαγωγή υποψηφίων στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής  απο το Ακαδημαικό έτος 2019-20 και εφεξής. Η εισαγωγή των υποψηφίων θα γίνετε με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων και η πρόσβαση σε αυτές θα γίνεται από το 1ο Επιστημονικό Πεδίο «Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών», το 2ο Επιστημονικό Πεδίο «Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών» και το 4ο Επιστημονικό Πεδίο «Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορική». Οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία, τον τόπο και την περίοδο των προκαταρκτικών εξετάσεων θα ανακοικωθούν στην προκήρυξη που θα εκδοθεί απο το Λιμενικό Σώμα.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου παράλληλα αναφέρει τα εξής:

  • Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδώντου Πανεπιστημίου Μακεδονίας, εκτός από το 4οΕπιστημονικό Πεδίο που είναι ήδη ενταγμένο, προστίθεται και στο 1οΕπιστημονικό Πεδίο.
  • Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξηςτου Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, εκτός από το 3οΕπιστημονικό Πεδίο που είναι ήδη ενταγμένο, προστίθεται και στο 2οΕπιστημονικό Πεδίο, ενώ διαγράφεται από το 4οΕπιστημονικό Πεδίο και
  • Το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικώντου Πανεπιστημίου Αιγαίου εκτός από το 2οΕπιστημονικό Πεδίο που είναι ήδη ενταγμένο, προστίθεται και στο 4οΕπιστημονικό Πεδίο.

Επίσης ότι σύμφωνα με την με αριθμ. Φ.253.1/42169/Α5/2018 (ΦΕΚ 949 Β’) υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στις 16 Μαρτίου 2018, από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και μετά για την εισαγωγή:

  • στο Τμήμα Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά και στο Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οι υποψήφιοι φοιτητές εξετάζονταιυποχρεωτικά στο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Αγγλικά»και
  • στο Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεωντου ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας οι υποψήφιοι φοιτητές εξετάζονταιυποχρεωτικά σε ένα από τα εξής ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών: «Αγγλικά», «Γαλλικά», «Γερμανικά», «Ιταλικά».

Εξυπακούεται ότι όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για εισαγωγή στα ανωτέρω Τμήματα με τη διαδικασία του 10%, χωρίς νέα εξέταση, απαιτείται να είχαν εξεταστεί επιτυχώς στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα το έτος που συμμετείχαν στις εξετάσεις.

Η επιστολή του Υπουργείου ΕΔΩ

Αφήστε μια απάντηση