Τα ΠΑΝΤΑ για την προκήρυξη των Στρ. Σχολών

Εκδόθηκε την Παρασκευή το βράδυ η εγκύκλιος με την προκήρυξη της εισαγωγής υποψηφίων μαθητών στις Στρατιωτικές Σχολές της χώρας.

Χρονοδιάγραμμα ενεργειών από Έλληνες Εσωτερικού

α. Υποβολή Αίτησης-Δικαιολογητικών έως Παρασκευή 15 Μαΐου 2015 (Ηµεροµηνία σφραγίδας ταχυδροµικής υπηρεσίας).
β. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων µε Ελλιπή Δικαιολογητικά έως Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015.
γ. Υποβολή Ελλιπών Δικαιολογητικών έως Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015 (Ηµεροµηνία σφραγίδας ταχυδροµικής υπηρεσίας).
δ. Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συµµετοχή στις ΠΚΕ καθώς και προγράµµατος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος – χρόνος): Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015.

Πρώτα η ηλεκτρονική αίτηση και μετά η υποβολή των δικαιολογητικών έως 15 Μαΐου 2015

Σύμφωνα με την προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών στις Στρατιωτικές Σχολές από την τρέχουσα Εγκύκλιο (2015 – 2016), το έντυπο της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης Υποψηφίου -ας (Υπόδειγμα «7»), θα συμπληρώνεται MONO ηλεκτρονικά (qeetha.mil.gr), με αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων, όπως καθορίζουν οι οδηγίες στο υπόψη έντυπο, θα ΕΚΤΥΠΩΝΕΤΑΙ συμπληρωμένο από τον υποψήφιο, θα υπογράφεται από τον ίδιο ή από τους ασκούντες (ή τον ασκούντα) τη γονική μέριμνα – εποπτεία, σε περίπτωση ανήλικου υποψήφιου) και θα υποβάλλεται μαζί με λοιπά δικαιολογητικά κατά την καθοριζόμενη στην προκήρυξη διαδικασία.

Σημαντική διευκρίνηση

Με τον όρο σχολή πρώτης προτίμησης στην εγκύκλιο εννοείται η Στρατιωτική Σχολή που προκύπτει ως πρώτη επιλογή στο έντυπο Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης του υποψήφιου (υπόδειγμα 7 της προκήρυξης) και όχι απαραίτητα η πρώτη σχολή του μηχανογραφικού δελτίου που θα συμπληρώσει ο υποψήφιος στο Λύκειό του.
Αυτό είναι σημαντικό και μπορούν να το λάβουν υπόψη τους οι υποψήφιοι για τη συμπλήρωση της αίτησης, την αποστολή της αίτησης και των δικαιολογητικών και τις ΠΚΕ.

H Προκήρυξη Διαγωνισµού Επιλογής Σπουδαστών-τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΑΣΕΙ), Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών Δοκίµων (ΣΝΔ), Ικάρων (ΣΙ), Αξιωµατικών Σωµάτων (ΣΣΑΣ), Αξιωµατικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών (ΑΣΣΥ), Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολεµικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ), Τεχνικών Υπαξιωµατικών Πολεµικής Αεροπορίας (ΣΤΥΑ), Υπαξιωµατικών Διοικητικών (ΣΥΔ), Πολεµικής Αεροπορίας ακαδημαϊκού έτους 2015-2016

Πηγη πληροφοριών: panelladikes24.blogspot.gr

 

Αφήστε μια απάντηση