Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε)

Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε.) υπήρξε προσωπικό όραμα του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδος Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποίος είναι και ο ιδρυτής της Σχολής. Τον Ιούνιο του 1828 ανακοίνωσε τη σύσταση της Σχολής και μάλιστα ο ίδιος ονόμασε τους πέντε (5) πρώτους μαθητές «Ευέλπιδες». Η μακρόχρονη Ιστορία της Σχολής είναι συνυφασμένη με αυτήν του Ελληνικού Έθνους των νεότερων χρόνων μιας και αποτελεί το φυτώριο από το οποίο ξεπηδούν προσωπικότητες, οι οποίες διαδραμάτισαν σημαίνοντα ρόλο στα πεπραγμένα της Πατρίδος μας. Η Σχολή σε όλους τους αγώνες του Έθνους δηλώνει παρούσα συμμετέχοντας ενεργά, αφού αποτελεί τη δεξαμενή των στελεχών τα οποία αγωνίζονται και θυσιάζονται για τα «Ιερά και τα Ιδανικά της Φυλής». Η Πολιτεία αναγνωρίζοντας το τεράστιο έργο συνεισφοράς της Σχολής στην υπηρεσία του Έθνους το 1926 της απονέμει Πολεμική Σημαία και στη συνέχεια παρασημοφορεί αυτή με το Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας Α΄ Τάξεως το 1931, τον Πολεμικό Σταυρό Α΄ Τάξεως το 1943, τον Ταξιάρχη του Αριστείου Ανδρείας το 1946 και τέλος τον Ανώτερο Ταξιάρχη του Τάγματος του Σωτήρα το 1978. Η κύρια αποστολή της Σχολής είναι να παρέχει στρατιωτικούς επιστήμονες και ηγέτες στο Στρατό Ξηράς, μέσω της στρατιωτικής ζωής και της πολύπλευρης στρατιωτικής και ακαδημαϊκής εκπαίδευσης.

Εισαγωγή

Η είσοδος στη Σχολή επιτυγχάνεται με υψηλή βαθμολογία στις εισιτήριες πανελλήνιες εξετάσεις και η φοίτηση διαρκεί τέσσερα χρόνια. Κάθε έτος χωρίζεται σε δύο εξάμηνα. Το χειμερινό εξάμηνο ξεκινά τον Σεπτέμβριο και ολοκληρώνεται τον Φεβρουάριο, ενώ το εαρινό ξεκινά τον Μάρτιο και τελειώνει τον Αύγουστο. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει Ακαδημαϊκή και Στρατιωτική εκπαίδευση, τόσο θεωρητική όσο και πρακτική. Κάθε Ακαδημαϊκό έτος αποτελείται από τριάντα εννέα (39) εβδομάδες, από τις οποίες οι είκοσι έξι (26) είναι Ακαδημαϊκής φύσεως και οι δεκατρείς (13) είναι καθαρά Στρατιωτικής. Από αυτές, τέσσερις (4) εβδομάδες χρησιμοποιούνται για τις εξετάσεις Α΄ και Β΄ εξαμήνου ενώ οκτώ (8) εβδομάδες οι Ευέλπιδες απουσιάζουν σε άδειες. Η Σχολή προσφέρει ευρεία Ακαδημαϊκή μόρφωση, η οποία συμπληρώνει αλλά και διευρύνει την Στρατιωτική εκπαίδευση. Το πρόγραμμα της Ακαδημαϊκής εκπαίδευσης περιλαμβάνει αντικείμενα από ένα ευρύ φάσμα των επιστημών, από Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες μέχρι Εφαρμοσμένες Επιστήμες, από Χημεία σε Ιστορία και από Ψυχολογία σε Μηχανική. Η Στρατιωτική εκπαίδευση ξεκινά από το πρώτο έτος, οπότε ο Εύελπις υφίσταται Βασική Στρατιωτική Εκπαίδευση και εκπαιδεύεται στην ατομική τακτική. Συνεχίζει τα επόμενα χρόνια και γίνεται άριστος γνώστης στη διοίκηση ομάδος και διμοιρίας και μαθαίνει τα στοιχεία οργάνωσης και λειτουργίας του Λόχου Πεζικού. Η Στρατιωτική εκπαίδευση λαμβάνει χώρα είτε στην περιοχή της Βάρης είτε σε άλλους χώρους ανά την Ελλάδα (Λιτόχωρο Πιερίας, Παρνασσός, κ.λ.π.). Σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση του Εύελπι παίζει η φυσική αγωγή, με σκοπό αφ’ ενός την προσωπική ενδυνάμωσή του ώστε να ανταπεξέρχεται στις κακουχίες και στον απαιτητικό τρόπο ζωής του στρατιωτικού και αφ’ ετέρου τη δυνατότητα λειτουργίας του ως εκπαιδευτή, ο οποίος θα εκπονεί και εκτελεί ένα κατάλληλο, ασφαλές και αποτελεσματικό πρόγραμμα σωματικής αγωγής για τους υφισταμένους του. Πέρα από το έντονο πρόγραμμα για την βελτίωση της φυσικής κατάστασης των Ευελπίδων, διοργανώνονται κάθε έτος εσωτερικά πρωταθλήματα μεταξύ των δύο Ταγμάτων σε διάφορα αθλήματα, καθώς και Πρωτάθλημα μεταξύ των Παραγωγικών Σχολών, στο οποίο η Σχολή μετρά πολλές επιτυχίες κάθε έτος. Το σώμα των Ευελπίδων οργανώνεται σε ένα Σύνταγμα των δύο (2) Ταγμάτων. Τα Τάγματα ονομάζονται προς τιμήν ηρώων, 1ο Τάγμα Ευελπίδων «Τχης (ΠΖ) Βελισσάριος Ιωάννης και 2ο Τάγμα Ευελπίδων «Τχης (ΠΒ) Παπαρρόδου Ιωάννης. Στη Σχολή εκπαιδεύονται σήμερα σπουδαστές από 20 κράτη. Η πολυεθνικότητα της σύνθεσης προσδίδει στη Σχολή τον ρόλο του πρεσβευτή των ηθών και παραδόσεών μας εκτός Ελληνικών συνόρων. Όλοι οι Ευέλπιδες ακολουθούν το ίδιο έντονο και απαιτητικό πρόγραμμα Στρατιωτικής και Ακαδημαϊκής εκπαίδευσης ανεξαρτήτως εθνικότητας και φύλου.

Αποστολή της σχολής

1. Να παράγει και να μεταδίδει τη  γνώση στους σπουδαστές της, με τη διδασκαλία και την έρευνα της Στρατιωτικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, καθώς και των συναφών Θεωρητικών, Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών.

2. Να αναπτύσσει τις στρατιωτικές αρετές και τη στρατιωτική αγωγή, ώστε να διαμορφώνει Αξιωματικούς του Στρατού Ξηράς, με στρατιωτική συνείδηση και μόρφωση ανωτάτου επιπέδου, καθώς και με κοινωνική, πολιτισμική και πολιτική παιδεία και αγωγή, παρέχοντάς τους τα εφόδια, για να καταστούν ικανοί ηγήτορες, με άρτια επαγγελματική και επιστημονική κατάρτιση.

3.   Να διοργανώνει, από κοινού με τα Πανεπιστήμια, Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) και να διεξαγάγει επιστημονική έρευνα σε τομείς ενδιαφέροντος του Στρατού Ξηράς και των Ενόπλων Δυνάμεων γενικότερα.

4.   Να σχεδιάζει και οργανώνει Π.Μ.Σ και ερευνητικά προγράμματα σε θέματα στρατιωτικής επιστήμης και τεχνολογίας, αυτοδύναμα, με τις προϋποθέσεις που τίθενται από την εκάστοτε νομοθεσία.

5.  Να εξασφαλίζει τη διαβίωση των Ευελπίδων, για όση διάρκεια προβλέπεται να γίνεται αυτή εντός της Σχολής, καθώς και τη διοικητική  υποστήριξη της όλης εκπαιδευτικής δραστηριότητάς της.

Εξέλιξη – Προοπτικές

Οι ευέλπιδες, εφ όσον προάγονται σε κάθε τάξη, αποφοιτούν ονομαζόμενοι ανθυπολοχαγοί. Οι ανθυπολοχαγοί των Όπλων κατατάσσονται σε ένα από τα έξι όπλα: ΠΕΖΙΚΟ, ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ, ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟ, ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟ και ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ, με τη διαδικασία που ορίζεται από τον οργανισμό της σχολής. Ομοίως, οι ανθυπολοχαγοί των Σωμάτων κατατάσσονται σε ένα από τα τρία σώματα: ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΛΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟΥ και ΤΕΧΝΙΚΟΥ. Ως Αξιωματικοί φοιτούν σε διάφορες στρατιωτικές σχολές του εσωτερικού και εξωτερικού και εκπαιδεύονται στα σύγχρονα όπλα, μέσα και συστήματα. Μπροστά τους ανοίγεται ένας ευρύτερος ορίζοντας προοπτικών και μπορούν να εξελιχθούν προοδευτικά, με κριτήριο την ικανότητα τους, μέχρι τους ανώτατους βαθμούς  της Στρατιωτικής Ιεραρχίας.

Παράλληλα έχουν την δυνατότητα αν θέλουν, να διευρύνουν ακόμα περισσότερο τον κύκλο των γνώσεων τους, σπουδάζοντας σε άλλα προπτυχιακά αλλά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κατά τη διάρκεια πορείας τους ως Αξιωματικοί έχουν τη δυνατότητα εφ όσον το επιθυμούν και εφ όσον γνωρίζουν πολύ καλά την Αγγλική γλώσσα ή άλλη ξένη γλώσσα να διεκδικήσουν την φοίτηση τους σε Σχολές- Σχολεία του εξωτερικού, αναλόγως των αναγκών του Στρατού μας, καθώς και υπηρέτηση σε διάφορες θέσεις του εξωτερικού (Στρατηγεία ΝΑΤΟ, ακόλουθοι πρεσβειών σε πολλές χώρες, Ειρηνευτικές Αποστολές κλπ).

 

Περισσότερες Πληροφορίες:

ü  Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων www.sse.gr

ü  Γενικό επιτελείο Στρατού www.army.gr

ü  Υπουργείο Εθνικής Άμυνας www.mod.mil.gr

ü  Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας www.geetha.mil.gr