Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.)

Η ΣΜΥΝ είναι η παραγωγική Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού και ανήκει στην Ανώτερη Βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Σ’ αυτήν εκπαιδεύονται οι μελλοντικοί μόνιμοι υπαξιωματικοί του ΠΝ ώστε μετά την αποφοίτηση να είναι ικανοί να ανταποκριθούν στα καθήκοντα της ειδικότητάς των.

Ιστορία

Η παρουσία της Σχολής είναι στενά συνδεδεμένη με την Ιστορία και την Παράδοση του Πολεμικού Ναυτικού. Η πρώτη προσπάθεια για τη σύσταση Σχολείου Ναυτοπαίδων έγινε με το Διάταγμα της 17ης Μαρτίου 1879, το οποίο όριζε ότι «…το πλήρωμα του πάρωνος «ΑΘΗΝΑ» εξοπλιζόμενου μετά την αποπεράτωση της επισκευής αυτού, όπως χρησιμεύσει αυτού ως σχολείον υπαξιωματικών, ναυτών και παίδων…».

Έκτοτε, η Σχολή εμφανίζεται και λειτουργεί μέχρι και σήμερα, με διάφορες κατά καιρούς ονομασίες, όπως το 1887, που εμφανίζεται για πρώτη φορά με την ονομασία «Κεντρικό Προγυμναστήριο», στον Πόρο. Ένα χρόνο αργότερα, το 1888, συστήθηκε στη θωρακοβάριδα Βασίλισσα Όλγα, το «Σχολείο Ναυτοπαίδων». Από το 1909 έως το 1924, το Σχολείο Ναυτοπαίδων μετεγκαταστάθηκε στις εγκαταστάσεις του «Κεντρικού Προγυμναστηρίου» στον Πόρο, όπου το 1924, μετονομάσθηκε σε «Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών» (Σ.Δ.Υ.). Από το 1920 ιδρύεται στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας η «Σχολή Τεχνιτών». Το 1936, καταργήθηκε η «Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών» (Σ.Δ.Υ.) και λειτούργησε και πάλι η «Σχολή Ναυτοπαίδων».

Από το 1941 έως το 1945 δεν λειτούργησε λόγω πολέμου. Τον Απρίλιο του 1945, η Σχολή ξαναλειτούργησε ως «Βασιλικό Προγυμναστήριο Πόρου» (ΒΠ ΠΟΡΟΣ). Το 1948, το ΒΠ ΠΟΡΟΣ μετονομάσθηκε σε «Κέντρο Εκπαιδεύσεως Πόρος» (ΚΕ ΠΟΡΟΣ) και το 1969, σε «Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού» (Σ.Δ.Υ.Ν.), με έδρα τον Πόρο. Η Σχολή Τεχνιτών (στο ΝΣ) το 1970 μετονομάζεται σε «Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Τεχνιτών Ναυτικού» (ΣΔΥΤΕΝ), το 1980 σε «Κέντρο Εκπαίδευσης Τεχνιτών» (ΚΕΤΕΧ) και το 1984 σε «Κέντρο Εκπαίδευσης Σακίπης» (ΚΕΣΑΚ). Την 18 Δεκεμβρίου 1981, η ΣΔΥΝ μετονομάζεται σε «Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού» (Σ.Μ.Υ.Ν.), με έδρα τον Πόρο, από όπου την 13 Αυγούστου 1991, η έδρα της Σχολής μεταφέρθηκε στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Παλάσκας (ΚΕ ΠΑΛ), στην περιοχή ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ, στο οποίο λειτουργεί μέχρι σήμερα. Από τις 5-7-2000 που το ΚΕΣΑΚ καταργείται, η ΣΜΥΝ παραμένει ως η ενιαία και μοναδική παραγωγική Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών του Ναυτικού, για το σύνολο των ειδικοτήτων τους.

Εισαγωγή

Ελλήνων

Τον αριθμό των εισακτέων Ελλήνων Σπουδαστών, καθορίζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΕΘΑ) κάθε χρόνο, ανάλογα με τις ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού. Οι υποψήφιοι άνδρες και γυναίκες, πρέπει να είναι απόφοιτοι της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Λυκείου), η ηλικία τους και τα αναγκαία προσόντα (σωματικά, ψυχικά), καθώς και δικαιολογητικά που απαιτούνται, καθορίζονται στη σχετική εγκύκλιο «Προκήρυξης Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών ΑΣΕΙ και A ΣΣΥ», που εκδίδεται ετησίως (περί μήνα Μάρτιο).

 

Ειδικότερα :

Η εισαγωγή των υποψηφίων στη Σχολή, γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες εισαγωγής στις Ανώτερες και Ανώτατες Σχολές του Κράτους κατόπιν συμμετοχής στο διαγωνισμό Πανελλαδικών Εξετάσεων και προσδιορισμού του βαθμού της βάσης εισαγωγής.

Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι για να γίνουν δεκτοί στη Σχολή, πρέπει να επιτύχουν σε μια σειρά Προκαταρκτικών εξετάσεων (Ιατρικές εξετάσεις, Ψυχομετρικές και Αθλητικές Δοκιμασίες).

Μετά την επιλογή και την κατάταξη τους, οι νέοι σπουδαστές υπόκεινται σε μια βασική εκπαίδευση και δοκιμασία (προπαίδευση), διάρκειας περίπου τριάντα (30) ημερών. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της προπαίδευσης των, ορκίζονται ως Δόκιμοι Υπαξιωματικοί.

Κατά την διάρκεια της Προπαίδευσης και πριν την ορκωμοσία των νεοκαταταγέντων, συγκαλείται το Συμβούλιο Κατανομής Ειδικοτήτων , και προβαίνει στην κατανομή των σπουδαστών σε Ειδικότητες . Για την κατανομή των ειδικοτήτων στους σπουδαστές, λαμβάνονται υπόψη οι προτιμήσεις τους καθώς και η σειρά επιτυχίας (εισαγωγής) των στη Σχολή. Οι ειδικότητες που πρόκειται να κατανεμηθούν στους Δοκίμους Υπαξιωματικούς καθώς και το πλήθος των ατόμων για κάθε μία, καθορίζονται κάθε χρόνο από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ), ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του ΠΝ

 

•  Ελληνοκυπρίων

Στη Σ.Μ.Υ.Ν. μπορούν να φοιτήσουν, υπό καθεστώς παροχής υποτροφίας, Ελληνοκύπριοι καθώς και Αλλοδαποί σπουδαστές, από διάφορες x ώρες, ο αριθμός των οποίων, καθώς και η κατανομή τους σε ειδικότητες, καθορίζεται με βάση ειδικά προγράμματα του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και του Υπουργείου Εξωτερικών.

Τα αναγκαία δικαιολογητικά καθώς και τα κριτήρια αποδοχής των, καθορίζονται στις σχετικές διακρατικές συμφωνίες και εγκυκλίους, βρίσκονται στις αντίστοιχες Ελληνικές και Ξένες Πρεσβείες και ενδεικτικά είναι τα ακόλουθα :

Πιστοποιητικό Γεννήσεως.

Πιστοποιητικό Σπουδών.

Πιστοποιητικό Υγείας.

Επίσημη Βεβαίωση της Κυβέρνησης των, ότι τους έχει επιλέξει για τη συγκεκριμένη Στρατιωτική Σχολή και τη συγκεκριμένη ειδικότητα.

 

 

Εκπαίδευση

Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού, ανήκει στην Ανώτερη Βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο κύκλος σπουδών είναι διετής και περιλαμβάνει για κάθε εκπαιδευτικό έτος, τη χειμερινή και τη θερινή περίοδο, κατά τις οποίες παρέχονται στους Δόκιμους Υπαξιωματικούς, όλες οι αναγκαίες Ακαδημαϊκές και Πρακτικές γνώσεις, καθώς και η Στρατιωτική και Ναυτική Εκπαίδευση, που καθιστούν τους αποδιδόμενους Υπαξιωματικούς ικανούς να αντεπεξέλθουν στα καθήκοντά τους.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

Η χειμερινή περίοδος περιλαμβάνει δύο εκπαιδευτικά τετράμηνα. Μετά το τέλος κάθε εκπαιδευτικού τετραμήνου οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσεις.

 

Συνοπτικά η διάρθρωση της παρεχόμενης ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, περιλαμβάνει :

 

Τη Βασική Θεωρητική Εκπαίδευση, στο 1ο Τετράμηνο μετά την κατάταξή τους, στη διάρκεια του οποίου οι Δόκιμοι, ανεξαρτήτως ειδικότητας, διδάσκονται «Βασικά Θεωρητικά Μαθήματα».

 

Την Ειδική Θεωρητική Εκπαίδευση, που διαρκεί τα υπόλοιπα τρία (3) Χειμερινά Τετράμηνα, στη διάρκεια των οποίων, οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί εκπαιδεύονται σε θέματα της ειδικότητάς των, σύμφωνα με τους αντίστοιχους Κανονισμούς Εκπαιδεύσεως.

 

Την Πρακτική Εκπαίδευση σε εργαστήρια, συνεργεία του Ναυστάθμου και σε Πολεμικά Πλοία, για τα αντικείμενα της ειδικότητάς τους.

 

Ως προς το μάθημα των ξένων γλωσσών και δεδομένης της ιδιαίτερης βαρύτητας που αποδίδεται σ’ αυτό από τη Σχολή, οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες :

 

α. Τους Έλληνες και Κύπριους, επιπέδου μέχρι First Certificate , που διδάσκονται την αγγλική γλώσσα.

 

β. Τους Έλληνες και Κυπρίους, κατόχους Advanced ή Proficiency , που διδάσκονται προαιρετικά τη γαλλική γλώσσα, παρακολουθώντας συγχρόνως τμήμα συντήρησης της αγγλικής γλώσσας ή εντάσσονται στο τμήμα Α.Ε.

 

γ. Τους λοιπούς Δοκίμους Υπαξιωματικούς ξένων χωρών (αλλοδαπούς) που διδάσκονται την ελληνική γλώσσα.

 

Κατά την διδασκαλία των ξένων γλωσσών οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί (Έλληνες και Κύπριοι) όλων των ειδικοτήτων κάθε τάξης διαιρούνται σε τμήματα ξένων γλωσσών σύμφωνα με το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας.

 

Διδασκόμενα Μαθήματα

 

Οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί της Α’ Τάξεως, μετά το πέρας της προπαίδευσης αρχίζουν την παρακολούθηση της χειμερινής εκπαιδευτικής περιόδου του 1 ου έτους.

 

Τα δε μαθήματα που διδάσκονται κατά τη χειμερινή περίοδο και των δύο ετών της φοιτήσεως διακρίνονται σε τρεις κατηγόριες όσον αφορά την βαθμολογία τους:

 

α.Θεωρητικά βασικά (Α.Ο.Β. 200)

β.Θεωρητικά μη βασικά και εργαστηριακά (Α.Ο.Β 160)

γ.Πρακτικά (Α.Ο.Β 120)

 

Τα ως άνω μαθήματα κατανέμονται και σε επιπλέον δύο κατηγορίες :

 

α. ΓΕΝΙΚΑ, που διδάσκονται σε όλους τους σπουδαστές της ΣΜΥΝ, ανεξάρτητα από την ειδικότητα τους, καθορίζονται στους οικείους Κανονισμούς Εκπαιδεύσεως οι οποίοι εγκρίνονται με απόφαση ΓΕΝ και περιλαμβάνονται στις παρακάτω ομάδες μαθημάτων:

 

(1) Ξένες Γλώσσες

(2) Πληροφορική

(3) Ηλεκτροτεχνία

(4) Ανώτερα Μαθηματικά

(5) Ναυτική Ιστορία

(6) Διευθυντική

(7) Δίκαιο

(8) Γενικές Γνώσεις

(9) Στρατιωτική Αγωγή

(10) Ναυτική Αγωγή

 

β. ΕΙΔΙΚΑ, που διδάσκονται σε κάθε μία από τις ειδικότητες, στις οποίες κατανέμονται οι σπουδαστές της ΣΜΥΝ και καθορίζονται στους οικείους Κανονισμούς Εκπαίδευσης, οι οποίοι εγκρίνονται με απόφαση ΓΕΝ. Οι ομάδες ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ανά ειδικότητα είναι:

 

(1) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

 

(α) Οικονομία και Λογιστική

(β) Οργάνωση και Διαχείριση

(γ) Ανώτερα μαθηματικά

(δ) Δίκαιο

(ε) Διευθυντική

 

(2) ΑΡΜΕΝΙΣΤΕΣ

 

(α) Ναυτιλία και Θαλάσσιες Επιστήμες

(β) Ναυπηγία

(γ) Ναυτική Μηχανολογία

(δ) Διευθυντική

(ε) Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών

(στ) Ναυτικές Επιχειρήσεις

(ζ) Κύματα και Τηλεπικοινωνίες

 

(3) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

(α) Ναυτικές Επιχειρήσεις

(β) Πληροφορική

(γ) Ηλεκτρονική

(δ) Ηλεκτροτεχνία

(ε) Ναυτιλία και Θαλάσσιες Επιστήμες

(στ) Διευθυντική

(ζ) Κύματα και Τηλεπικοινωνίες

(η) Οργάνωση και Διαχείριση

(θ) Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ

(ι) Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών

 

(4) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ

 

(α) Ηλεκτρονική

(β) Ηλεκτροτεχνία

(γ) Ναυτικές Επιχειρήσεις

(δ) Ναυπηγία

(ε) Οργάνωση και Διαχείριση

(στ) Ναυτική Μηχανολογία

(ζ) Χημεία

(η) Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών

 

(5) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

 

(α) Ηλεκτρονική

(β) Ηλεκτροτεχνία

(γ) Ναυτικές Μηχανές

(δ) Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών

(ε) Πληροφορική

 

(6) ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 

(α) Ναυτική Μηχανολογία

(β) Ναυτικές Μηχανές

(γ) Ναυπηγία

(δ) Ηλεκτροτεχνία

(ε) Φυσική

(στ) Διευθυντική

(ζ) Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών

 

(7) ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 

(α) Ηλεκτροτεχνία

(β) Ηλεκτρονική

(γ) Κύματα και Τηλεπικοινωνίες

(δ) Επικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών

(ε) Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών

 

(8) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 

(α) Ανώτερα Μαθηματικά

(β) Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών

(γ) Ηλεκτρονική

(δ) Πληροφορική

(ε) Κύματα και Τηλεπικοινωνίες

(στ) Επικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΡΙΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Κατά τη διάρκεια της Θερινής Εκπαιδευτικής Περιόδου, οι σπουδαστές ΣΜΥΝ παρακολουθούν μαθήματα Ελέγχου Βλαβών (Ε/Β) και στη συνέχεια επιβαίνουν σε Πολεμικό Πλοίο ή Πλοία, προκειμένου να πραγματοποιήσουν το Θερινό Εκπαιδευτικό Πλου (ΘΕΠ), διάρκειας ενός μηνός περίπου. Η βαθμολογία των μαθημάτων Ε/Β συμπεριλαμβάνεται σε αυτή των μαθημάτων του ΘΕΠ. Κατά τη διάρκεια του ΘΕΠ οι σπουδαστές ΣΜΥΝ εκπαιδεύονται θεωρητικά και πρακτικά και η τελική βαθμολογία σε κάθε μάθημα, όπως αυτό καθορίζεται στον οικείο Κανονισμό Εκπαίδευσης, λαμβάνεται από εξέταση γραπτή, προφορική ή πρακτική, μετά την ολοκλήρωση της ύλης κάθε μαθήματος.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ – ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

Παράλληλα με την Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση, παρέχεται στους Δοκίμους Υπαξιωματικούς θεωρητική και πρακτική, Ναυτική και Στρατιωτική Εκπαίδευση, με σκοπό τη γνώση της ναυτικής τέχνης, την εξοικείωση με το ναυτικό περιβάλλον, αλλά και την ανάπτυξη στρατιωτικών γνώσεων και αρετών.

Επιπρόσθετα κατά τη διάρκεια της χειμερινής εκπαιδευτικής περιόδου, εκτελούνται εκπαιδευτικοί πλόες διήμερης ή τριήμερης διάρκειας, μια φορά τον μήνα, με Πολεμικά Πλοία του Στόλου.

Τους Δόκιμους Υπαξιωματικούς συνοδεύουν στα ταξίδια αξιωματικοί και υπαξιωματικοί της Σχολής.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Στην Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στο μάθημα της Σωματικής Αγωγής. Ο Δόκιμος Υπαξιωματικός, παράλληλα με την πνευματική καλλιέργεια και τις θεωρητικές / ναυτικές γνώσεις που αποκτά στην διάρκεια της 2ετούς φοιτήσεως τους στη ΣΜΥΝ, γυμνάζεται καθημερινά και επί μιάμιση ώρα, υπό την επιτήρηση γυμναστών, προκειμένου να βελτιώσει την φυσική του κατάσταση και να αναπτύξει ορισμένες ικανότητες και προσόντα απαραίτητα για μέλλοντα Υπαξιωματικό όπως π.χ. την αγωνιστικότητα, την μαχητικότητα, την εμμονή για τη νίκη και την ευγενή άμιλλα, την θέληση, ενεργητικότητα, ενθουσιασμό φυσική και ψυχική αντοχή.

 

Πιο αναλυτικά, οι επιδιώξεις της ΣΜΥΝ από την αθλητική δραστηριότητα των Δοκίμων Υπαξιωματικών είναι :

Η βελτίωση της φυσικής κατάστασης των Δοκίμων Υπαξιωματικών, η καλλιέργεια πνεύματος ευγενούς άμιλλας και η έμφαση στην ομαδική προσπάθεια.

Απόκτηση φυσικής και ψυχικής αντοχής ώστε οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί να αντεπεξέρχονται με επιτυχία σε αντίξοες φυσικές συνθήκες.

Ο εθισμός με την θάλασσα και η καλή γνώση της Κολυμβήσεως.

Η διέξοδος από την καθημερινή Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση και η ανάπτυξη μακροπρόθεσμα της αγάπης για τα σπορ και τη σωματική άσκηση.

Η παροχή γνώσεων για την εκπαίδευση στην σωματική αγωγή των υφισταμένων τους.

Η δημιουργία συνθηκών παροχής ίσων ευκαιριών σε όλους τους Δοκίμους Υπαξιωματικούς για άθληση σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις που διατίθενται με έμφαση στον Ναυτικό Αθλητισμό, και την Κολύμβηση.

Η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την εξάσκηση των Δοκίμων Υπαξιωματικών στην «Τέχνη της Διοικήσεως» και παροχή στοιχείων για την αντικειμενικότερη βαθμολογία των Στρατιωτικών και Ναυτικών προσόντων.

Η κατάλληλη προετοιμασία των Δοκίμων Υπαξιωματικών ώστε να αντεπεξέλθουν επιτυχώς τις εξετάσεις του μαθήματος της Σωματικής Αγωγής (λήψη βαθμολογίας).

Η προετοιμασία των ομάδων για την συμμετοχή στους αγώνες με άλλες παραγωγικές σχολές Υπαξιωματικών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.

 

Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού και επιδιώξεων καλλιεργούνται τα παρακάτω αθλήματα :

Ελεύθερη και ενόργανη γυμναστική

Στίβος

Ναυτικά Εμπόδια

Κολύμβηση

Ιστιοπλοΐα τριγώνου και ανοικτής θαλάσσης

Κωπηλασία

Σκοποβολή

Καλαθόσφαιρα

Πετόσφαιρα

Αυτοάμυνα

Σκάκι

Παραδοσιακός Χορός

Η τελική βαθμολογία στο μάθημα της Σωματικής αγωγής προκύπτει από την εξέταση ενός εκάστου των παρακάτω αθλημάτων με την αντίστοιχη βαθμολογία :

100 μ. Κολύμβηση

1000 μ. Στίβος

100 μ. Στίβος

Άλμα εις ύψος

Άλμα εις μήκος

Ναυτικά Εμπόδια

 

ΕΞΕΛΙΞΗ