Πολεμικό Ναυτικό

Το Πολεμικό Ναυτικό έχει ως αποστολή την διεξαγωγή των αναγκαίων αεροναυτικών επιχειρήσεων και έργων εν ειρήνη και εν πολέμω δια την εξασφάλιση Εθνικών αντικειμενικών σκοπών της αρμοδιότητός του και σε συνεργασία με τους άλλους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων επί τω σκοπώ της συμβολής στην αποτροπή εχθρικής επιθέσεως, στην διατήρηση της ακεραιότητας της χώρας, στην προάσπιση των Εθνικών συμφερόντων και στην επίτευξη των επιδιώξεων της εν ισχύει Πολιτικής Εθνικής Αμύνης γενικότερα. Δια την εκπλήρωση της αποστολής του, το Πολεμικό Ναυτικό αξιοποιεί την θαλάσσια ισχύ του Έθνους και διαθέτει από του καιρού της ειρήνης προσωπικό και μέσα, τα οποία συμπληρώνονται, όπως απαιτείται, μετά από στρατιωτική και πολιτική επιστράτευση

«Έχουμε γη και πατρίδα, όταν έχουμε πλοία στη θάλασσα.»

Θεμιστοκλής (527 πΧ – 459 πΧ)

 

Σχολές Πολεμικού Ναυτικού