Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α.)

Η  ΣΤΥΑ. είναι ανεξάρτητη Μονάδα της ΠΑ (ισότιμη με Σμηναρχία) και υπάγεται στη Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ). Η Μονάδα βρίσκεται στην Αεροπορική Βάση της Δεκέλειας (Δήμος Αχαρνών) και απέχει από το κέντρο των Αθηνών 18 km περίπου.

Αποστολή της Σχολής, είναι η εκπαίδευση Τεχνικών Υπαξιωματικών άρτια καταρτισμένων, ώστε να είναι ικανοί να ανταποκριθούν με επιτυχία στις ιδιαίτερα αυξημένες υποχρεώσεις και στα καθήκοντα που θα τους ανατεθούν μέσα σε ένα υψηλό τεχνολογικά φορέα που είναι η Πολεμική Αεροπορία.

Η υψηλή τεχνολογία των αεροσκαφών και των μέσων εδάφους της Πολεµικής Αεροπορίας απαιτεί Τεχνικούς µε γνώσεις υψηλού επιπέδου. Στην πρόκληση αυτή η Σχολή ανταποκρίνεται µε αποφασιστικότητα βελτιώνοντας διαρκώς τα εκπαιδευτικά της προγράμματα, τις μεθόδους διδασκαλίας καθώς και τα εκπαιδευτικά μέσα που διαθέτει. Έτσι τα στελέχη τα οποία αποφοιτούν από την ΣΤΥΑ διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και προετοιμασμένοι κατάλληλα, για να επανδρώσουν αποτελεσματικά τις Μονάδες στις οποίες τοποθετούνται και να εκπληρώσουν το καθήκον τους στην Πατρίδα ως Στρατιώτες και ως Τεχνικοί. Η Μονάδα βρίσκεται στην Αεροπορική Βάση της Δεκέλειας (Δήμος Αχαρνών) και απέχει από το κέντρο των Αθηνών 18 km περίπου.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Η Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας, ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 1949 με την ονομασία Σχολή Τεχνικών Αεροπορίας (ΣΤΑ). Αποστολή της Σ.Τ.Α. ήταν η στελέχωση της Π.Α. με το κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων. Μέχρι τότε γινόταν μονιμοποίηση στρατευσίμων, οι οποίοι μάθαιναν το αντικείμενό τους εμπειρικά. Όμως το υλικό της Αεροπορίας ήταν εξαιρετικά σύγχρονο και απαιτούσε απόλυτα εξειδικευμένο προσωπικό που να έχει ίδια προέλευση και εκπαίδευση.

1949       Αρχικά η ΣΤΑ λειτούργησε με τις ακόλουθες ειδικότητες : Μηχανοσυνθέτη, Οπλουργού, Μηχανικού Α/Τ  (Ασυρμάτου Τηλεπικοινωνίας), Ηλεκτροτεχνίτη, Επισκευαστή Οργάνων.

1950       Το 1950 η ΣΤΑ μετονομάζεται σε ΣΤΥΑ

1951       Συντάσσεται ο πρώτος οργανισμός λειτουργίας της ΣΤΥΑ. Με τον κανονισμό αυτό προστίθεται η ειδικότητα του Γενικού Υλικονόμου, ενώ τροποποιήθηκαν και μερικές άλλες, όπως αυτή του Ηλεκτροτεχνίτη σε Ηλεκτρολόγου και Μηχανικού Α/Τ σε Μηχανικού Τηλεπικοινωνιών (Μηχανικού Τ/Η).

1953       Προστέθηκε η ειδικότητα του Ελεγκτού Αναχαιτίσεως.

1955       Προστέθηκε η ειδικότητα του Μηχανικού Μεταφορικών Μέσων & Μηχανημάτων.

1957       Προστίθενται οι ειδικότητες του Συντηρητή Αεροπορικών Εγκαταστάσεων  και του Μηχανικού RADAR.

1984       Καταργήθηκε η ειδικότητα του Γενικού Επισκευαστή Οργάνων.

1987       Από το 1949 και μέχρι το 1987 ορισμένες ειδικότητες εκπαιδεύονταν εκτός της Σχολής (στην Αεροπορική Βάση Καβουρίου). Την χρονιά αυτή επέστρεψαν όλες οι ειδικότητες στην έδρα της ΣΤΥΑ, στο Αεροδρόμιο Δεκελείας (Τατόϊ) και από τότε η Σχολή λειτουργεί ως ενιαίο συγκρότημα.

1990       Η Σχολή υπάγεται στη Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ) σαν ανεξάρτητη Μονάδα, ισότιμη με Σμηναρχία.

1992       Η εισαγωγή των μαθητών στη Σχολή γίνεται μέσω των Γενικών Εξετάσεων του ΥΠΕΠΘ (Α’ Δέσμη)

1993       Η Σμηναρχία ΣΤΥΑ υπάγεται στη Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) έως και σήμερα.

1996       Εισήχθησαν για πρώτη φορά στην ΣΤΥΑ γυναίκες.

1999       Από 15 Σεπτεμβρίου η ΣΤΥΑ μετεγκαταστάθηκε στην Αεροπορική Βάση Καβουρίου μετά τους καταστρεπτικούς σεισμούς της 7ης Σεπτεμβρίου 1999.

2001       Η επιλογή των μαθητών στη Σχολή γίνεται με το ισχύον σύστημα των Γενικών Εξετάσεων του ΥΠΕΠΘ για την εισαγωγή τους στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Σύμφωνα με ΦΕΚ.102/23-5-2001 Νόμος2913 άρθρο 19 παράγ. 5 η ΣΤΥΑ ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

2002       Οι ειδικότητες του Μηχανικού Τηλεπικοινωνιών και Μηχανικού Radar ενοποιούνται και προκύπτει η ειδικότητα Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών.

2009       Επιστροφή της ΣΤΥΑ στον ιστορικό και φυσικό της χώρο, στην Αεροπορική Βάση Δεκελείας, μετά από 10 χρόνια απουσίας κι ενώ συμπληρώνει 60 χρόνια αξιόλογης ιστορικής διαδρομής.

Από το 1949 μέχρι σήμερα στη ΣΤΥΑ σπουδάζουν ανελλιπώς αντίστοιχες εκπαιδευτικές Σειρές Δοκίμων, προσδίδοντάς της μια μακρόχρονη και ιστορική διαδρομή στο γίγνεσθαι της Πολεμικής Αεροπορίας. Κάθε χρόνο, τα αξιόμαχα Τεχνικά στελέχη από τις Τάξεις των Υπαξιωματικών, υποστηρίζουν με Εθνική ευθύνη και επαγγελματική ευσυνειδησία τον ακριβό και υπερσύγχρονο Εξοπλισμό της Πατρίδος μας.

Εκτός των Ελλήνων μαθητών που προέρχονται από τις κατατακτήριες εισαγωγικές εξετάσεις του ΥΠΕΠΘ, έχουν φοιτήσει Κύπριοι μαθητές, αλλά και αλλοδαποί από χώρες κυρίως της Αφρικανικής Ηπείρου, Μέσης Ανατολής, Μολδαβίας κλπ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ΣΤΥΑ ανήκει στο Επιστημονικό Πεδίο των Τεχνολογικών Επιστημών.

Η εισαγωγή των σπουδαστών στη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας, γίνεται με το ισχύον σύστημα του ΥΠΕΠΘ για την εισαγωγή των υποψηφίων στα Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας καθορίζει κάθε χρόνο τον αριθμό των εισακτέων στη Σχολή και εκδίδει την εγκύκλιο για την εισαγωγή σπουδαστών στη ΣΤΥΑ, η οποία αποστέλλεται σε όλα τα Λύκεια της χώρας, καθώς και όπου αλλού κριθεί απαραίτητο. Για την εισαγωγή των σπουδαστών στη Σχολή απαραίτητη προϋπόθεση θεωρείται και η επιτυχία τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις. Οι εξετάσεις γίνονται με μέριμνα της ΔΑΕ  (Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης) και υπόκεινται σε ένα ενιαίο επιλογικό σύστημα, που περιλαμβάνει ψυχομετρικές δοκιμασίες, υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες. Οι προκαταρκτικές εξετάσεις δεν έχουν συναγωνιστικό χαρακτήρα, όπως οι Πανελλήνιες Εξετάσεις, αλλά απαιτούν από τον υποψήφιο να συγκεντρώσει ένα ελάχιστο αριθμό προσόντων που προβλέπονται για την κάθε δοκιμασία ξεχωριστά. Μετά το πέρας των παραπάνω δοκιμασιών συντάσσονται από το Τμήμα Εισαγωγικών Εξετάσεων της ΔΑΕ οι πίνακες των επιτυχόντων στις προκαταρκτικές εξετάσεις, οι οποίοι αποστέλλονται στο ΓΕ και στο Υπουργείο Παιδείας. Η ΔΑΕ σύμφωνα με τους Πίνακες επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που εκδόθηκαν από το ΥΠΕΠΘ, καλεί τους επιτυχόντες να καταταγούν στην Σχολή σε καθορισμένη ημερομηνία. Η πρόσκληση κοινοποιείται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η εκπαίδευση αποτελεί τη βασική αποστολή της Σχολής και συνίσταται στην παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων ώστε μετά την αποφοίτησή τους να είναι ικανοί να φέρουν με επιτυχία σε πέρας την αποστολή τους ως μόνιμα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η διάρκεια φοίτησης στη Σχολή είναι δύο (2) χρόνια και αποτελείται από δύο (2) ακαδημαϊκά έτη και ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στις τάξεις της Π.Α. είναι 9 χρόνια.. Κάθε ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε δύο (2) εξάμηνα. Μετά την κατάταξη τους οι Δόκιμοι εντάσσονται σε μία από τις παρακάτω ειδικότητες: Μηχανοσυνθέτου, Μηχανικού Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων, Ηλεκτρολόγου Γενικού Οπλουργού, Συντηρητή Αεροπορικών Εγκαταστάσεων, Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικού, Ελεγκτού Αναχαίτισης και Γενικού Υλικονόμου, σύμφωνα με τις εκάστοτε υφιστάμενες ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η εκπαίδευση διακρίνεται σε : Ακαδημαϊκή,  Στρατιωτική,  Αθλητική.

Με την κατάταξη των μαθητών στην Σχολή εφαρμόζεται Πρόγραμμα Βασικής Στρατιωτικής εκπαίδευσης (ΒΣΕ) με σκοπό να διαμορφώσει τον χαρακτήρα του Δοκίμου σε αξιόμαχο Υπαξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας και Ειδικό πρόγραμμα Αθλητικής εκπαίδευσης (ΑΕ) με σκοπό να συμβάλλει στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και της σωματικής διάπλασης του Δοκίμου. Μετά την ολοκλήρωση της ΒΣΕ και την ορκωμοσία των Δοκίμων, αρχίζει η Ακαδημαϊκή, η Στρατιωτική και η Αθλητική εκπαίδευση που διαρκεί όσο και η φοίτηση στη Σχολή. Η  Ακαδημαϊκή εκπαίδευση διεξάγεται το πρωί και έχει διάρκεια έξι (6) εκπαιδευτικές ώρες. Η Στρατιωτική εκπαίδευση διεξάγεται μία (1) ημέρα την εβδομάδα και έχει διάρκεια δύο (2) εκπαιδευτικών ωρών. Η Αθλητική εκπαίδευση διεξάγεται δύο (2) ημέρες την εβδομάδα διάρκειας δύο (2) εκπαιδευτικών ωρών ημερησίως Καθημερινά στο ημερήσιο πρόγραμμα των κινήσεων της Σχολής, υπάρχουν και ώρες υποχρεωτικής και προαιρετικής μελέτης. Επιπλέον των μαθημάτων εκτελούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις, εκπαιδευτικά ταξίδια και διαλέξεις με θέματα εθνικού, στρατιωτικού και κοινωνικού περιεχομένου.

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η Ακαδημαϊκή εκπαίδευση έχει σκοπό να παρέχει στους Δοκίμους γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα της ειδικότητάς τους. Παράλληλα στοχεύει στην καλλιέργεια δημιουργικής επιστημονικής σκέψης και στην εξοικείωση με την έρευνα, ώστε τα μελλοντικά στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας να είναι σε θέση να αφομοιώνουν γρήγορα και θετικά τις εξελίξεις του αεροπορικού όπλου. Διεξάγεται με την μορφή διδασκαλίας στην τάξη και ολοκληρώνεται με τις πρακτικές εφαρμογές στα εργαστήρια της Σχολής, καθώς και με τις πραγματοποιούμενες εκπαιδευτικές επισκέψεις. Στα πλαίσια της Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης γίνονται επίσης Ενημερωτικές επισκέψεις σε Μονάδες της ΠΑ και των ΕΔ, σε Κρατικούς Οργανισμούς και Δημόσιες Υπηρεσίες, Διαλέξεις Γενικής Μόρφωσης, για τρέχοντα εθνικά θέματα, θέματα ασφάλειας πτήσεων – εδάφους και υγιεινής, Εκπαιδευτικά Ταξίδια.

Τα μαθήματα της Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης για κάθε ειδικότητα φαίνονται παρακάτω :

 • ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΗΣ
 • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
 • ΟΠΛΟΥΡΓΟΣ
 • ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 • ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
 • ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΕΩΣ
 • ΥΛΙΚΟΝΟΜΟΣ

Επίσης, πραγματοποιείται διαχωρισμός των Δοκίμων σε επίπεδα Αγγλικών και Γαλλικών για κάθε Τάξη, βάσει του επιπέδου γνώσεων τους.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η όλη στρατιωτική εκπαίδευση έχει σκοπό να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες των Δοκίμων στην στρατιωτική ζωή, να καλλιεργήσει την ενσυνείδητη πειθαρχεία, την αφοσίωση στο καθήκον, το αίσθημα ευθύνης, το πνεύμα ομάδας και το αεροπορικό πνεύμα και τέλος να αναπτύξει τις έμφυτες και επίκτητες αρετές του ατόμου που θα ονομασθεί Μόνιμος Υπαξιωματικός. Στα πλαίσια της Στρατιωτικής Εκπαίδευσης γίνονται Διαλέξεις Γενικής Μόρφωσης και Εκπαιδευτικά Ταξίδια.

Τομείς Στρατιωτικής Εκπαίδευσης

 • Βασική Στρατιωτική Εκπαίδευση

Με την κατάταξη των Δοκίμων στη Σχολή αρχίζει η Βασική Στρατιωτική Εκπαίδευση και διαρκεί περίπου 4 εβδομάδες. Αποσκοπεί στην ομαλή μετάβαση των νεοεισερχομένων Δοκίμων από την ιδιωτική ζωή στο στρατιωτικό περιβάλλον και το πνεύμα της Π.Α.

Η στρατιωτική εκπαίδευση συνεχίζεται με :

 • Διαρκείς ενημερωτικές διαλέξεις διαφόρων θεμάτων (π.χ. υγιεινή – πρώτες βοήθειες)
 • Βολές ελαφρών όπλων
 • Χειμερινές – θερινές διαβιώσεις – πορείες
 • Πεζικές ασκήσεις
 • Ολιγοήμερα ή πολυήμερα εκπαιδευτικά ταξίδια

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η Αθλητική Εκπαίδευση αποσκοπεί στο να αναπτύξουν οι Δόκιμοι την φυσική και ψυχική αντοχή τους σε τέτοιο σημείο ώστε να μπορούν να αντεπεξέρχονται με επιτυχία σε παρατεταμένες προσπάθειες και δυσκολίες, σε καιρό ειρήνης, έντασης και πολέμου όπως το απαιτεί το Αεροπορικό πνεύμα. Η άθληση των δοκίμων συμπορεύεται με την Στρατιωτική Εκπαίδευση. Το πρόγραμμα της Αθλητικής Εκπαίδευσης (σαν μάθημα της Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης) διδάσκεται από γυμναστές καθηγητές. Διοργανώνονται Εσωτερικά Πρωταθλήματα της Σχολής μεταξύ των Δοκίμων και δημιουργούνται αθλητικές ομάδες που εκπροσωπούν την Σχολή σε αθλητικές εκδηλώσεις όπως σε αγώνες Σχολών Υπαξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων και πρωταθλήματα της Π.Α. Στα πλαίσια της Αθλητικής Εκπαίδευσης γίνονται και Διαλέξεις Γενικής Μόρφωσης.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Μετά το τέλος της εκπαίδευσης της Β’ Τάξης, συντάσσεται από το Τμήμα Εκπαίδευσης ο Πίνακας τελικής βαθμολογίας και τελικής σειράς αρχαιότητας, που περιλαμβάνει τη σειρά επιτυχίας των Δοκίμων και την τελική βαθμολογία τους ανεξάρτητα από την ειδικότητά τους. Ο Πίνακας θεωρείται από το Διοικητή της Σχολής και υποβάλλεται ιεραρχικά στο ΥΕΘΑ για κύρωση και ονομασία των Δοκίμων που τελείωσαν την εκπαίδευση, σε Μόνιμους Σμηνίες της αντίστοιχης ειδικότητας. Μετά την κοινοποίηση της διαταγής ονομασίας των νέων Σμηνιών, η Σχολή εκδίδει και η ΔΑΕ εγκρίνει τα πτυχία τους, τα οποία απονέμονται στους απόφοιτους. Σε όλους τους επιτυχόντες αποφοίτους απονέμεται ο βαθμός του Σμηνία. Ο ελάχιστος χρόνος παραμονής σε κάθε βαθμό, που χρειάζεται για την προαγωγή τους και εφόσον συντρέχουν οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις είναι:

 • Στο βαθμό του Σμηνία τρία (3) χρόνια
 • Στο βαθμό του Επισμηνία τρία (3) χρόνια
 • Στο βαθμό του Αρχισμηνία τρία (3) χρόνια
 • Στο βαθμό του Ανθυπασπιστή τέσσερα (4) χρόνια

Μετά την προαγωγή τους στο βαθμό του Ανθυποσμηναγού, μπορούν να εξελιχθούν μέχρι και το βαθμό του Σμηνάρχου.

Περισσότερες Πληροφορίες:

ü  Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας http://www.haf.gr/el/career/academies/stya

ü  Πολεμική Αεροπορία www.haf.gr/el

ü  Υπουργείο Εθνικής Άμυνας www.mod.mil.gr

ü  Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας www.geetha.mil.gr

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.) – (861)

[/table

ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ 2014 ΜΟΡΙΑ 2013 ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ %
90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 17.152 16.258 894 5,5%
90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 16.315 15.319 996 6,5%
90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β 5.538 4.732 806 17,0%

]