Πολεμική Αεροπορία

Η κύρια αποστολή της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), στο πλαίσιο της προάσπισης των εθνικών συμφερόντων, της διασφάλισης της Εθνικής Κυριαρχίας και της Ανεξαρτησίας της Πατρίδας μας από τις Ένοπλες Δυνάμεις, είναι η ανάπτυξη ικανής αεροπορικής ισχύος με σκοπό την Αποτροπή, η άμεση διεξαγωγή εντατικών και παρατεταμένων αεροπορικών επιχειρήσεων για την απόκτηση και τη διατήρηση της αεροπορικής υπεροχής, η διασφάλιση της αεράμυνας της χώρας, η παροχή αεροπορικής προστασίας και η υποστήριξη των επιχειρήσεων των άλλων Κλάδων των ΕΔ.

Κατά την ειρηνική περίοδο, η ΠΑ, σε συνεννόηση με το ΥΠΕΞ και το ΓΕΕΘΑ, συμμετέχει σε ειρηνευτικές αποστολές και αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας. Επιπλέον, διεξάγει επιχειρήσεις κοινωνικής ωφέλειας με σκοπό την υποστήριξη του μηχανισμού πολιτικής προστασίας, στην αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων. Συγκεκριμένα εκτελεί:

1. Αποστολές Aεροπυρόσβεσης, συνδράμοντας από αέρος στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

2. Αποστολές Έρευνας – Διάσωσης σε συνεργασία με το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας – Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) και το Λιμενικό Σώμα.

3. Αποστολές Aεροδιακομιδών ασθενών και μοσχευμάτων επ’ ωφελεία του ΕΚΑΒ.

4. Αποστολές απεγκλωβισμού, μεταφοράς υλικών, τροφίμων κ.α σε περιπτώσεις θεομηνιών και καταστροφών όπου αυτό απαιτηθεί στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

 

Σχολές Πολεμικής Αεροπορίας