Ημερομηνίες Εξέτασης Υποψηφίων Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Από το υπουργείο ανακοινώθηκε πως οι υγειονομικές εξετάσεις καθώς και οι αθλητικές δοκιμασίες των υποψηφίων για τα Τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού θα πραγματοποιηθούν από Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016 μέχρι και την Τετάρτη 29 Ιουνίου, στις οποίες δικαίωμα συμμετοχής έχουν και όσοι δε συμπλήρωσαν το Φεβρουάριο την αίτηση συμμετοχής.

Όσοι απόφοιτοι διεκδικούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ με τη διαδικασία του 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες. Οι υποψήφιοι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα ή δικαίωμα να εξεταστούν ξανά στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ.

Οι υποψήφιοι την ήμερα που θα παρουσιαστούν στις εκάστοτε επιτροπές θα πρέπει να έχουν μαζί τους:

  1. Δύο (2) φωτογραφίες ταυτότητας
  2. Ακτινογραφία θώρακα, με φωτογραφία του υποψηφίου, σφραγίδα και υπογραφή του γιατρού.
  3. Βεβαίωση οπτικής οξύτητας και αντίληψης χρωμάτων.
  4. Καρδιογράφημα, συνοδευόμενο ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ από τη γνωμάτευση του γιατρού.
  5. Το δελτίο εξεταζομένου από το Λύκειό τους ή την «Βεβαίωση Πρόσβασης» όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του υποψηφίου. Οι υποψήφιοι επίσης θα έχουν μαζί τους Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας τους.

Οι παραπάνω εξετάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν σε νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη γιατρό. Οι ιατρικές εξετάσεις ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.

 

Αφήστε μια απάντηση