Επιστημονικό Πεδίο και Στρατιωτικές Σχολες

1ο Επιστημονικό Πεδίο

Στρατολογικό – Στρατιωτ. Νομ. Συμβ. (ΣΣΑΣ)
Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ)

 

2ο Επιστημονικό Πεδίο

Ευελπίδων (ΣΣΕ) Σώματα
Ευελπίδων (ΣΣΕ) Όπλα
Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) – Μάχιμοι
Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) – Μηχανικοί
Ικάρων (ΣΙ) – Ιπτάμενοι
Ικάρων – Μηχανικοί (ΣΜΑ)
Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) – Όπλα
Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) – Σώματα
Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν)
Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού
Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού

 

3ο Επιστημονικό Πεδίο

Ιατρικό (ΣΣΑΣ)
Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ)
Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ)
Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ)
Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)

 

4ο Επιστημονικό Πεδίο

Ευελπίδων (ΣΣΕ) Σώματα
Ευελπίδων (ΣΣΕ) Όπλα
Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) – Μάχιμοι
Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) – Μηχανικοί
Ικάρων (ΣΙ) – Ιπτάμενοι
Ικάρων – Μηχανικοί (ΣΜΑ)
Τεχνικών Υπαξ/κών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α)
Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) – Όπλα
Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) – Σώματα
Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν)
Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού
Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού

 

5ο Επιστημονικό Πεδίο

Υπαξ/κών Διοίκ. Αεροπορίας (ΣΥΔ)
Οικονομικό (ΣΣΑΣ)