Εξεταζόμενα μαθήματα Πανελλαδικών Εξετάσεων ανά επιστημονικό πεδίο

Οι υποψήφιοι για εισαγωγή, καταθέτουν δήλωση προτίμησης για δύο (2) κατ’ ανώτατο όριο Επιστημονικά Πεδία

α) Οι μαθητές που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι σε ένα (1) μόνο Επιστημονικό Πεδίο εξετάζονται σε τέσσερα (4) μαθήματα.
Οι μαθητές που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι σε δύο (2) Επιστημονικά Πεδία εξετάζονται και σε ένα πέμπτο (5ο) μάθημα, το οποίο μπορεί να είναι Γενικής Παιδείας ή Ομάδας Προσανατολισμού.

β) Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν έναν ή δύο από τους εξής εναλλακτικούς συνδυασμούς μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, λαμβάνοντας υπόψη και τα μαθήματα στα οποία υπάρχουν αυξημένοι συντελεστές βαρύτητας. Για την εισαγωγή στα τμήματα κάθε Επιστημονικού Πεδίου θα υπολογίζονται τα μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο.

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1ο Ε.Π.ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ
ΝΟΜΙΚΕΣ
και
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (1,3)
(Προσανατολισμού)
2. ΙΣΤΟΡΙΑ (0,7)
(Προσανατολισμού)
3. ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ
(Γενικής Παιδείας)
4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ
(Προσανατολισμού)
2ο Ε.Π.ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
1. ΦΥΣΙΚΗ (0,7)
(Προσανατολισμού)
2. ΧΗΜΕΙΑ 
(Προσανατολισμού)
3. ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ
(Γενικής Παιδείας)
4. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (1,3)
(Προσανατολισμού)
3ο Ε.Π. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΖΩΗΣ
1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
(Προσανατολισμού)
1. ΦΥΣΙΚΗ 
(Προσανατολισμού)
1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
(Προσανατολισμού)
2. ΙΣΤΟΡΙΑ
(Προσανατολισμού)
2. ΧΗΜΕΙΑ (0,7)
(Προσανατολισμού)
2. ΑΕΠΠ
(Ανάπτυξη Εφαρμογών
Προσανατολισμού)
3. ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ (0,4)
(Γενικής Παιδείας)
3. ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ
(Γενικής Παιδείας)
3. ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ (0,4)
(Γενικής Παιδείας)
4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ (0,9)
(Γενικής Παιδείας)
4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ (1,3) 
(Προσανατολισμού)
4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ (0,9)
(Γενικής Παιδείας)
4ο Ε.Π;ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
(Προσανατολισμού)
1. ΦΥΣΙΚΗ 
(Προσανατολισμού)
1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
(Προσανατολισμού)
2. ΙΣΤΟΡΙΑ
(Προσανατολισμού)
2. ΧΗΜΕΙΑ
(Προσανατολισμού)
2. ΑΕΠΠ
(Ανάπτυξη Εφαρμογών
Προσανατολισμού)
3. ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ (1,3)
(Γενικής Παιδείας)
3. ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ (1,3)
(Γενικής Παιδείας)
3. ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ (1,3)
(Γενικής Παιδείας)
4. Μαθηματικά (0,7)
(Γενικής Παιδείας)
4. ΙΣΤΟΡΙΑ (0,7)
(Γενικής Παιδείας)
4. ΙΣΤΟΡΙΑ (0,7)
(Γενικής Παιδείας)
5ο Ε.Π.ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
& ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (1,3)
(Προσανατολισμού)
2. ΑΕΠΠ
(Ανάπτυξη Εφαρμογών
– Προσανατολισμού)
3. ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ
(Γενικής Παιδείας)
4. ΑΟΘ (0,7)
(Αρχές Οικονομίας
Προσανατολισμού)

Αφήστε μια απάντηση