Εισαγωγή Στις Στρατιωτικές Σχολές

ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Στις μέρες μας η ανεργία είναι το σημαντικότερο πρόβλημα για το μέλλον των νέων. Οι Στρατιωτικές Σχολές, φαντάζουν ως μια ιδανική λύση γι ́ αυτούς, καθώς μπορούν και τους προσφέρουν σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση. Γι αυτό το λόγο κάθε χρόνο όλο και περισσότερα παιδιά στοχεύουν να εισαχθούν σ αυτές τις σχολές. Ο βαθμός εισαγωγής όμως δεν είναι αρκετός, ακόμα και αν ο υποψήφιος υπερβεί κατά πολύ τον βαθμό εισαγωγής της αντίστοιχης σχολής.

ΣΧΟΛΕΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΠΕΔΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
Στρατολογικό – Στρ. Νομ. Συμβ. ΣΣΑΣ 1ο
Ψυχολογικό ΣΣΑΣ 1ο
Ευελπίδων(Όπλα & Σώματα) Σχολή Ευελπίδων 2ο
Ικάρων(Ιπτάμενοι & Μηχανικοί) Σχολή Ικάρων 2ο
Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων ΣΙΡ 2ο
Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού ΣΜΥΝ 2ο
Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού(Όπλα & Σώματα) ΣΜΥ 2ο
Ναυτικών Δοκίμων(Μάχιμοι & Μηχανικοί) ΣΝΔ 2ο
Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροποριας ΣΤΥΑ 2ο
Υπαξιωματικών Διοικ. Αεροπορίας ΣΥΔ 2ο
Αξιωματικών Νοσηλευτικής ΣΑΝ 3ο
Ιατρικό ΣΣΑΣ 3ο
Κτηνιατρικό ΣΣΑΣ 3ο
Οδοντιατρικό ΣΣΑΣ 3ο
Φαρμακευτικό ΣΣΑΣ 3ο
Οικονομικό ΣΣΑΣ 5ο

Οι υποψήφιοι των στρατιωτικών σχολών, υποβάλλονται σε Ψυχομετρικές και Υγειονομικές εξετάσεις καθώς και σε αθλητικές δοκιμασίες, ανεξαρτήτως φύλου. Έτσι γίνετε αμέσως σαφές πως η σωστή αθλητική προετοιμασία δεν είναι προαιρετική, αλλά απαραίτητη.

Το εμπόδιο αυτό είναι  ανυπέρβλητο ειδικά για τις μαθήτριες υποψηφίους, οι οποίες από το 2002 καλούνται να δοκιμαστούν υπό ίσους όρους με τα αγόρια συμμαθητές τους. Το πλεονέκτημα του ίδιου αριθμού θέσεων σε κάθε σχολή και για τα δύο φύλλα, αυτομάτως γίνετε μειονέκτημα λόγο της δυσκολίας που αντιμετωπίζουν  τα κορίτσια ειδικά με τα αγωνίσματα τις σφαίρας και του δρόμου των 1000μ.

Για την εισαγωγή σε μια από τις στρατιωτικές σχολές ανεξάρτητα του πεδίου που ανήκουν οι υποψήφιοι διαχωρίζονται σε 3 κατηγορίες:

  1. Η Γενική Σειρά
  2. Ειδική Κατηγορία 3648/α, στην οποία εισάγονται σε ποσοστό 35% επί του εκάστοτε καθοριζόμενου αριθμού εισακτέων κατά σειρά επιτυχίας οι ανήκοντες στις ακόλουθες ειδικές κατηγορίες:

α.       τέκνα Πολυτέκνων

β.      τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά

  1. Η Ειδική Κατηγορία 3648/β, στην οποία εισάγονται επί του ανωτέρου ποσοστού 35% και μέχρι ποσοστού 10% επ’ αυτού, σε κάθε περίπτωση όμως τουλάχιστον ένα άτομο, οι ανήκοντες στις ακόλουθες ειδικές κατηγορίες:

α.      Τέκνα ή αδερφοί αναπήρων και τραυματισθέντων σε πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, λόγω παθήσεώς τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής.

β.      Τέκνα των θανόντων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.

γ.       Τέκνα Ελλήνων Μονίμων Στρατιωτικών Εφέδρων και Κληρωτών Οπλιτών, που συμμετείχαν με οποιοδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου ως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και του Αγ. Θεοδώρους της Κύπρου.