Εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

 

Στόχος των τμημάτων φυσικής αγωγής και αθλητισμού είναι να καλλιεργούν και να προάγουν την επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και του  Αθλητισμού με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, να παρέχουν στους πτυχιούχους τους τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους  σταδιοδρομία. Επίσης να συμβάλλουν στην πρόοδο του ελληνικού αθλητισμού και ταυτόχρονα να καλλιεργούν και να διαδίδουν την αθλητική ιδέα όπως και  στη συνειδητοποίηση από τους πολίτες της σημασίας της Φυσικής Αγωγής ως βασικού παράγοντα για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής.

  Επιστημονικό Πεδίο
Τ.Ε.Φ.Α.Α. 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο

 Εισαγωγή

Οι υποψήφιοι των Τμημάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, όπως και αυτοί των στρατιωτικών σχολών εκτός από τα Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα μαθήματα, υποβάλλονται και σε μια σειρά Υγειονομικών και Αθλητικών Εξετάσεων.

Υγειονομικές εξετάσεις

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κριθούν κατάλληλοι από την αρμόδια επιτροπή προσκομίζοντας πιστοποιητικά μετά από Παθολογική, Καρδιολογική και Οφθαλμολογική εξέταση. Συγκεκριμένα οι εξετάσεις περιλαμβάνουν διάγνωση και αποτελέσματα από:

  1. Ακτινογραφία θώρακα, πάνω στην οποία θα υπάρχει φωτογραφία του υποψηφίου, με σφραγίδα και υπογραφή του ιατρού, συνοδευόμενη ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ με γνωμάτευση.
  2. Βεβαίωση οπτικής οξύτητας και αντίληψης χρωμάτων.
  3. Καρδιογράφημα, συνοδευόμενο ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ από τη γνωμάτευση του γιατρού.

και μπορούν να πραγματοποιηθούν σε νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη γιατρό. Οι ιατρικές εξετάσεις ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.

Αθλητικές δοκιμασίες

Σε αντίθεση με της αθλητικές δοκιμασίες των στρατιωτικών σχολών, τα αγωνίσματα που καλούνται να δοκιμαστούν οι υποψήφιοι των Τ.Ε.Φ.Α.Α., δεν έχουν χαρακτήρα ορίου. Στα αγωνίσματα αυτά οι μαθητές θα πρέπει να δοκιμαστούν σε 3 από τα 4 ακόλουθα αγωνίσματα, σύμφωνα με την επιλογή τους:

ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 6kg

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 4kg

ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ

ΔΡΟΜΟΣ 400m

ΔΡΟΜΟΣ 200m

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 50m

 

(δικαίωμα για 3 προσπάθειες στη σφαιροβολία και στο άλμα σε μήκος, 1 προσπάθειας για τα αγωνίσματα του δρόμου και της κολύμβησης)

 

Μέσα από τις επιδόσεις τους σ αυτά τα αγωνίσματα, προσθέτουν στον Βαθμό Πρόσβασης τους μόρια που ο αριθμός τους μπορεί να φτάσει και 4000 μόρια.

Ο αριθμός των μορίων αυτών προκύπτει από το μέσο όρο βαθμολογίας τους στα 3 αγωνίσματα πολλαπλασιάζοντας των με το 200.

 

Για παράδειγμα: Η μαθήτρια μας Κούγκα Ανδρομάχη κατάφερε:

Κολύμβηση

35.8 (15)

Άλμα σε μήκος

4.90 (18)

Δρόμος 200m

29.3 (14)

Από αυτά προκύπτει μέσος όρος                   15,67

Και το σύνολο των μορίων της:                      3134    (15,67 * 200 = 3134)