Βαθμολογία Αγωνισμάτων Κοριτσιών

Βαθμοί Δρόμος 200μ. Άλμα σε Μήκος Σφαιροβολία 4kg Κολύμβηση 50μ.
20 μέχρι 29΄΄ 5.15 και πάνω 11 και πάνω Μέχρι 31΄΄
19 29΄΄01- 29΄΄50 5.14- 5.00 10.99- 10.60 31΄΄ο1- 32΄΄00
18 29΄΄51- 30΄΄00 4.99- 4.85 10.59- 10.20 32΄΄01- 33΄΄00
17 30΄΄01- 30΄΄50 4.84- 4.70 10.19-9.80 33΄΄01- 34΄΄00
16 30΄΄51- 31΄΄00 4.69- 4.55 9.79-9.40 34΄΄01- 35΄΄00
15 31΄΄01- 31΄΄50 4.54- 4.40 9.39- 9.00 35΄΄01- 36΄΄00
14 31΄΄51- 32΄΄00 4.39- 4.25 8.99- 8.60 36΄΄01- 37΄΄00
13 32΄΄01- 32΄΄50 4.24- 4.10 8.59- 8.20 37΄΄01- 38΄΄00
12 32΄΄51- 33΄΄00 4.09- 3.95 8.19- 7.80 38΄΄01- 39΄΄00
11 33΄΄01- 33΄΄50 3.94- 3.80 7.79- 7.40 39΄΄01- 40΄΄00
10 33΄΄51- 34΄΄00 3.79- 3.65 7.39- 7.00 40΄΄01- 41΄΄00
9 34΄΄01- 34΄΄50 3.64- 3.50 6.99- 6.60 41΄΄01- 42΄΄00
8 34΄΄51- 35΄΄00 3.49- 3.35 6.59- 6.20 42΄΄01- 43΄΄00
7 35΄΄01- 35΄΄50 3.34- 3.20 6.19- 5.80 43΄΄01- 44΄΄00
6 35΄΄51- 36΄΄00 3.19- 3.05 5.79- 5.40 44΄΄01- 45΄΄00
5 36΄΄01- 36΄΄50 3.04- 2.90 5.39- 5.00 45΄΄01- 46΄΄00
4 36΄΄51- 37΄΄00 2.89- 2.75 4.99- 4.60 46΄΄01- 47΄΄00
3 37΄΄01- 37΄΄50 2.74- 2.60 4.59- 4.20 47΄΄01- 48΄΄00
2 37΄΄51- 38΄΄00 2.59- 2.45 4.19- 3.80 48΄΄01- 49΄΄00
1 38΄΄01- 38΄΄50 2.44- 2.30 3.79- 3.40 49΄΄01- 50΄΄00
0 38΄΄51 και πάνω 2.29 και κάτω 3.39 και κάτω 50΄΄01 και άνω