Βάσεις Σχολών Αστυνομίας

Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας

Είδος Θέσης 2016  2015 Διαφορά
90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 17.896 18.206 -310
90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% 17.679 18.097  -418
90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% 17.805 18.145 -340

Αστυφυλάκων

Είδος Θέσης 2016  2015 Διαφορά
90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 16.388 16.169 219
90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% 15.439 15.094  345
90% ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% 16.191 16.023  168