Βάσεις Στρατιωτικών Σχολών

Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.)

Σχολή Είδος Θέσης 2017  2016 Διαφορά
ΙΑΤΡΙΚΟ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 19.141 19.088  53
ΙΑΤΡΙΚΟ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/α 18.629 18.944  -315
ΙΑΤΡΙΚΟ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/β 18.712 15.941  2771
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 18.816 18.827  -11
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 18.968 18.992 -24
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/β 14.705 15.354 -649
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 17.568 18.326 -758
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/α 17.029 17.906  -877
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/β 3.913 13.835  -9922
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ – ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 18.785  19.146  -361
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ – ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/α 18.196 18.398  -202
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ – ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/β 16.106
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 18.828 18.913  -85
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/β 14.735 11.388 3.347
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 19.063 19.043  20
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/β 11.713 18.895 -7182

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε)

Σχολή Είδος Θέσης 2017  2016 Διαφορά
ΟΠΛΑ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 16.001 16.095 -94
ΟΠΛΑ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/α 15.038 15.012 26
ΟΠΛΑ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/β  6.303
ΣΩΜΑΤΑ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 17.411  17.642 -231
ΣΩΜΑΤΑ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/α 16.717 17.231 -514
ΣΩΜΑΤΑ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/β 12.165 12.084 81

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.)

Σχολή Είδος Θέσης 2017  2016 Διαφορά
ΟΠΛΑ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 14.562 14.532 30
ΟΠΛΑ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/α 13.760 13.356  404
ΣΩΜΑΤΑ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 15.345  15.678 -333
ΣΩΜΑΤΑ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/α 14.614 14.660  -46

Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (Σ.Α.Ν.)

Είδος Θέσης 2017  2016 Διαφορά
90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 18.293 18.355  -62
90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/α 17.910 18.282 -372

Σχολή Ικάρων (ΣΙ)

Σχολή Είδος Θέσης 2017  2016 Διαφορά
ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 17.127 17.786  -659
ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/α 16.081 16.354 -273
ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/β 7.976
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 18.948 18.625 323
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/α 18.841 18.235 606
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/β 7.936 9.014 -1.078

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.)

Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης
Είδος Θέσης 2017  2016 Διαφορά
90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 15.921 16.348 -427
90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/α 14.983
Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης
Είδος Θέσης 2017  2016 Διαφορά
90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 16.423
90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/α 15.724
Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης
Είδος Θέσης 2017  2016 Διαφορά
90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 17.596 16.669 927
90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/α 15.931