Βάσεις Στρατιωτικών Σχολών

Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.)

Σχολή Είδος Θέσης 2016  2015 Διαφορά
ΙΑΤΡΙΚΟ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 19.088 18.994  94
ΙΑΤΡΙΚΟ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/α 18.944 18.657  287
ΙΑΤΡΙΚΟ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/β 15.941 15.812  129
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 18.827 18.551  276
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 18.992 18.735 257
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/β 15.354
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 18.326 18.983 -657
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/α 17.906 18.783  -877
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/β 13.835 13.920  85
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ – ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 19.146  18.721  425
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ – ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/α 18.398 18.733  -335
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ – ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/β 16.106
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 18.913 18.632  281
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/β 11.388 10.002  1.386
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 19.043 19.223  -180
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/β 18.895 16.968 1.927

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε)

Σχολή Είδος Θέσης 2016  2015 Διαφορά
ΟΠΛΑ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 16.095 16.064  31
ΟΠΛΑ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/α 15.012 14.940  72
ΟΠΛΑ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/β  6.303
ΣΩΜΑΤΑ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 17.642 17.355 287
ΣΩΜΑΤΑ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/α 17.231 16.881  350
ΣΩΜΑΤΑ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/β 12.084

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.)

Σχολή Είδος Θέσης 2016  2015 Διαφορά
ΟΠΛΑ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 14.532 14.817 -285
ΟΠΛΑ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/α 13.356 14.172  -816
ΣΩΜΑΤΑ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 15.678  15.576 102
ΣΩΜΑΤΑ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/α 14.660 14.749  -89

Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (Σ.Α.Ν.)

Είδος Θέσης 2016  2015 Διαφορά
90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 18.355 17.681  674
90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/α 18.282 17.328 954

Σχολή Ικάρων (ΣΙ)

Σχολή Είδος Θέσης 2016  2015 Διαφορά
ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 17.786 17.189  597
ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/α 16.354 16.188 166
ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/β 7.976
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 18.625 18.904 -279
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/α 18.235 18.645  -410
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/β 9.014 11.440 -2.426

Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α.)

Είδος Θέσης 2016  2015 Διαφορά
90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 16.348 16.477 -129
90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/α 15.486 15.739  -253
90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/β  11.869

Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών Αεροπορίας (Σ.Υ.Δ.)

Είδος Θέσης 2016  2015 Διαφορά
90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 17.596 18.345 -749
90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ. 3648/α 16.974 17.955  -981